A Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház hitvallása
 
 
A Biblia írásait Isten ihletése szerint jegyezték le, ezek hitünk és életünk legfőbb irányvonalai.
 • Isten egyetlen és tökéletes, mindent Ő hozott létre és tart fenn. Egyedül Őt imádjuk.
 • Isten örökké három személyben, az Atyában, a Fiúban és Szent Szellemben létezik.
 • Jézus Krisztusban az isteni és emberi természet egyesült, Ő Isten és ember is, az egyetlen út az Atyához.
 • Az első emberpár, Ádám és Éva engedetlenségük miatt elvesztették bűntelenségüket és boldogságukat, emiatt minden ember bűnben születik.
 • Jézus Krisztus halála és feltámadása mindannyiunk számára utat nyitott a bűneinktől való szabaduláshoz.
 • Minden ember fel fog támadni a halálból. Az igazak örök életet nyernek, a bűnösök örök szenvedésre jutnak.
 • A megmeneküléshez és az örök élet elnyeréséhez bűnbánatra kell jutnunk, meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, be kell merítkeznünk és újjá kell születnünk a Szent Szellem által.
 • Jézus Krisztus egy szűz zsidó asszonytól született, bűntelenül élt, csodákat tett a Földön, testben feltámadt a halálból, felment a Mennybe. Vissza fog térni hatalommal és dicsőséggel.
 • Az Újszövetség korszaka a Szent Szellem szolgálatát jelenti, csak Vele beteljesedve tudjuk Istent hatékonyan szolgálni.
 • Az apostoli, prófétai, tanítói, evangélistai és pásztori hivatást Isten azért adja népének, hogy mindannyian felkészüljünk a szolgálatra és az Egyház felépüljön.
 • Az Egyház Isten népe, olyan bűnös életmódjukból kihívott és megtisztított emberek, akik Istent megismerték és Jézus Krisztusban a Szent Szellem által imádják. Az Egyház az egész világon jelen van, nem kötődik tárgyakhoz, épületekhez, kultúrákhoz.
 • Hitünk megjelenik a mindennapi életben is, egyaránt szükséges a szellemi, lelki és gyakorlati szolgálat egymás iránt. A személyes közösség meghatározó jelentőségű Istennel és egymással is, ezt csak Isten szeretete képes összetartani.