Ha megfigyelitek a világban zajló eseményeket, a híreket, a politikai mozgásokat, érdekes módon ez a kis földdarab, és annak is a közepén Jeruzsálem a figyelem középpontjában van, és sokan úgy gondolják, hogy ha ott végre megszületne a béke, akkor az az egész világnak is békét hozna.

Szentföld

Izraelről, a Szentföldről szeretnék beszélni, remélem még nem unjátok ezt a témát. Azért is jó, ha nem unjátok, mert Isten sem unja meg az Izraellel való foglakozást. A Bibliának jelentős része erről szól majdnem a kezdetektől, és utána egészen a Jelenések könyvéig szerepel, és rengeteg ígéret vonatkozik erre a népre, és mint tudjátok Jézus is innen származott test szerint. Ez a téma nem perifériális, bár lehet, hogy itt Kelet-Európában távolinak tűnik ez a kis közel-keleti ország, de Isten szíve velük együtt dobban. Ha megfigyelitek a világban zajló eseményeket, a híreket, a politikai mozgásokat, érdekes módon ez a kis földdarab, és annak is a közepén Jeruzsálem a figyelem középpontjában van, és sokan úgy gondolják, hogy ha ott végre megszületne a béke, akkor az az egész világnak is békét hozna. Ebben van igazság, csak nem úgy, ahogy elképzelik. Az emberek a gondolkozását eléggé megosztja ez a kérdés, nagy indulatokat, nagy feszültséget kelt. Vannak, akik azt mondják, hogy igaza van Izraelnek, és joga van a földhöz, még többen vannak, akik azt mondják, hogy nincs joguk ott lenni, különböző nagyhatalmak próbálnak ebbe beleszólni, és általában nem tudnak sikerre jutni,  ez egy gócpontja az egész Földnek.

Azt szeretném mondani, hogy nem én fogok itt igazságot tenni, Istennek van igaza ebben a kérdésben. Szeretném röviden felvázolni ennek a földnek a sorsát, amit úgy hívunk, hogy Szentföld. Elgondolkoztam ezen a kifejezésen, amit még a turisztikai magazinokban is így hirdetnek, hogy Szentföld. A „szent” kifejezés az azt jelenti, hogy el van valami választva, el van különítve. Ez a föld Isten számára van elválasztva, és érdekes, hogy még azok is, akik nem hisznek Istenben Szentföldnek hívják.

Ábrahám

Témámnál nem lehet máshonnan indulni, mint Ábrahámtól, illetve Ábrámtól, akinek Isten megesküdött és szövetséget kötött vele, hogy neki és az utódainak adja ezt a bizonyos földterületet.

1Móz 17.8

Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent Abrámnak az ÚR, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem, és légy feddhetetlen!   Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat.   Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja leszel!   Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.   Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is.   Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek.

Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Ábrahám az Ígéret földjéből csak egy sírhelyet tudott megvásárolni, az isteni eskü viszont ma is érvényes? Azt mondja a Zsidó levél, hogy nem tudott nagyobbra esküdni, mint saját magára, mert nincs hatalom Isten fölött.

Ábrahám utódainak is megesküdött Isten.

Ő, az ÚR, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, az ezer nemzedéknek parancsolt igére,   amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött.   Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül:   Neked adom - mondta - Kánaán földjét kiosztott örökségül!

Nem azért kapták ezt az ígéretet, mert minden népnél okosabbak lennének, vagy nagyobbak, vagy bátrabbak, hanem ez egész egyszerűen Istennek a döntése, amit ő nem von vissza, még akkor sem, ha Izrael a történelme során nagyon sokszor elfordult Istentől, illetve Isten mellé helyezett bálványokat.

Kánaán földje

Azt mondta Isten, hogy „neked adom Kánaán földjét kiosztott örökségül”

Meg is mondja Isten, hogy a Kánaán földje melyik terület konkrétan. - 1Móz15:16, 18-21

Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,   a kénieket, kenizzieket és kadmóniakat,   a hettitákat, perizzieket és refáiakat,   az emóriakat és kánaániakat, a girgásiakat és jebúsziakat.

Józsué 15.fejezete leírja a városokat, ahol végül a 12 törzs letelepedett. Északon egészen felér a mai Szíriáig, a Golán fensíkig, a Jordánon túl Gileádig, utána keleten az Eufrátesz, nyugaton a Gósen földje (ez a Nílus delta ahol laktak az egyiptomi fogság idején), délen a Vörös tengertől a földközi tengerig, a Sinai félsziget határolja.

5Móz1:7, Zak.10: 10,Ez.47, 48

Néhány szót mondanék a vitatott területekről.

A  Golán fennsíkon vitatkoznak, de ez a szó egy római elnevezés, eredetileg ez Básán vidéke volt, és ezt Izraelnek adta Isten, a Manasszé törzs felének, akik átmentek a Jordánon , ők ezt kapták meg örökségül. 5Móz3:12-20

Aztán ott a mai Ciszjordána, ami Júdea és Samaria területe, teljesen bibliai városokkal van tele, mint pl. Bethlehem – ne kell mondanom, hogy miről híres, Hebron- ahol Ábrahám sírja van, ezenkívül megkapta Káleb, aki az egyik kém volt, és azt mondta neki Mózes, hogy amelyik városban jársz, amelyiket kikémleled, azt majd meg fogod kapni. Jerikó – amiről tudjátok, hogy természetfölötti úton nekik adta Isten, és így tudták elfoglalni. Ilyen bibliai városokon jelenleg vitatkoznak, hogy vajon joga van-e Izraelnek hozzá?

Aztán a másik a Gázai övezet, ami jelenleg is egy gócpont. Józsué 15- ben le van írva, hogy Júda öröksége Gáza. Józs.15:45-47
Isten természetfölötti jelek által ment Izraellel a honfoglalásban, azért ezt ne úgy képzeljétek, mint más népeknek a honfoglalását.

Először is azzal indult, hogy a Jordán vize kettévált, úgy hogy megállt a folyása felülről, áradás idején. Ne egy kis patakot képzeljetek el, és a papok ahogy a lábukkal beleálltak megállt a folyó, és úgy mentek át. Amikor átment a nép, akkor összezárult, még 12 követ le is raktak a medrébe. Aztán Jerikó fala leomlott. Próbálják magyarázni, hogy ennek fizikai oka volt, hanghatások, de több eset mégsem volt  a történelemben, hogy így omlottak volna le megerősített városok. Óriási csoda volt, mikor az egyik harcnál Józsué  megállította a Napot. Melyik nép honfoglalásakor történt hasonló? 24 óráig állt a Nap, hogy a csatát végig tudják vinni az Ajalon völgyében. Úgyhogy ezek méltán híres helyszínek, Isten kezének a lenyomatai találhatóak itt.

Visszatérve a megígért földterülethez: vannak bibliakutatók, akik az igék alapján azt állítják, hogy a megígért terület egészen az Eufrátesz keleti folyásig Irakig, Bagdadig ér.

Mi  vegyük csak a kisebb területet ami az Eufrátesz északi folyásáig ér, és délen a Sínai félsziget, Gósen földje határolja. Előre bocsátom, hogy ezt nem hadi módszerekkel fogja Izrael birtokolni, tehát semmiféle harcra nem akarok itt senkit bátorítani, hanem egyszerűen mikor a Messiás visszajön, akkor Ő fogja ezt véghezvinni. A honfoglalás időszaka már lezárult, ez egy ígéret Istentől, amit ő be fog teljesíteni.

Jeruzsálem

Szeretném egy kicsit közelebb hozni a fókuszt Jeruzsálemre. Jeruzsálemről a Biblia közel nyolcszázszor ír, és rengeteg prófécia irányul erre a kicsike városra. Amikor odaértek a honfoglalók akkor ezt a várost a jebusziak lakták, és Józsué bár elfoglalta, de nem tudta teljesen bevenni Jeruzsálemet, és bent hagyta ezeket a lakókat. (Józs.15:63 )

A zsidók eleinte nem sokat foglalkoztak ezzel a várossal, együtt laktak a jebusziakkal.  Az első aki  kijelentést kapott a város jelentőségéről

Dávid volt, ő megértette, hogy ez a város valamiért fontos. I. e. 1000-ben foglalta el a várost, és úgy is hívják, hogy Dávid városa, vagy a Nagy Király városa.  A Nagy Király kifejezés érthető Dávidra is, de érthető a Messiásra is, hiszen Dávid volt az egyik előképe a Messiásnak.

Az is nagyon érdekes, hogy Dávid már egészen fiatalon felismerte ennek a városnak a jelentőségét, mert Góliát fejét mikor levágta, akkor ebbe a városba vitte el. Ezzel szinte letette oda a voksát, hogy egyszer ezt a várost el fogja foglalni, és ezt már királyként tette meg jóval később. Fantasztikus dolgok vannak leírva a Bibliában Jeruzsálemről, például az, hogy ez a város az Úr nevének a helye. Tudjátok mekkora hatalom van az Úr nevében, és ez a város ennek a helye. Isten ezt választotta, számára ez a város kedves, és ott van az Ő hegye. (2Móz15.17  és 1Kir 11:32 és 36,  1Kir. 14:21)

Van egy hegy, ami sajnos nem a Gellért hegy, és nem is a Himalája, hanem Jeruzsálemben van egy hegy, amely Istennek a hegye. Ő ezt választotta. Van egy érdekes párhuzam Jeruzsálem elfoglalásával kapcsolatban, hogy 1948-ban mikor megalakult az újkori Izrael, akkor nem tudták Jeruzsálemet elfoglalni, ugyanúgy, mint a honfoglaláskor Józsué. 1967-ben a hatnapos háború során foglalta el a várost Izrael, és a Templom hegyet is, és egészen 1980-ig kellett arra várni, hogy Jeruzsálemet Izrael egységes és oszthatatlan fővárosának nyilvánítsák.

Az utolsó időkben is szerepet játszik ez a város:

Zak. 12:3

….nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek; a ki emelni akarja azt, mind szakadva-szakad meg, noha összegyűlik ellene a föld minden pogánya.

A mai napig minden lehetséges módon próbálják megfúrni Jeruzsálem státuszát, ahogyan eleinte a nagykövetségeket sem voltak hajlandóak Jeruzsálembe helyezni, csak két állam nyitotta meg ott, a többiek mind Tel-Avivban. Egyszerűen nem fogadták el, hogy úgy gondolják a zsidók, hogy Jeruzsálem a főváros. Folynak tárgyalások, furkálások, hogy nemzetközi státuszt kapjon, hiszen a három monoteista világvallás központja, és azzal érvelnek, hogy ezt nem sajátíthatják ki a zsidók. Közben mindenki építi a maga templomait. Nem arról van szó, hogy nem kellene tolerálni, hogy ott mások is megjelenhessenek, hanem csak annyi a kérdés, hogy kinek a tulajdona a város.

A Templom

Most még közelebb mennék, Jeruzsálem szívébe, amitől igazán különleges ez a hely, az a Templom.

132 Zsolt 13-14

Mert a Siont választotta ki az ÚR, azt kívánta lakóhelyéül: Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom!

Isten itt világosan kimondja az akaratát, és Ő mindenható Úr, kár ezzel vitatkozni.

Honnan tudta Dávid, hogy egyáltalán hol kellene templomot építeni? Úgy történt, hogy egy angyal jelent meg egy jebuszi ember- Arauna szérűjén,  majd Dávid  Gád próféta tanácsára megvette ezt a szérűt és ott oltárt épített.  Mindez ugyanannak a hegynek (Mórijja) a tetején történt, ahol annakidején Ábrahám Izsákot feláldozta volna, ha Isten helyettesítő áldozatot nem ad.  Ez az a hely, ahol később a Salamon temploma felépült. Fontos tudnunk, hogy Dávid megvette ezt a területet. Arauna ingyen akarta adni neki, de ő kifizette és azóta nem történt adás-vétel.

Erre a helyre épített Salamon templomot i.e. 960-ban.

Nabukadonozor ezt az Első Templomot lerombolta, és akkor el is tűnt a frigyláda i.e 587-ben.

Később a fogságból visszajött a nép egy része Zorobábel vezetésével, és építettek egy kisebb Templomot, azzal már nem voltak annyira elégedettek, mégis lehetővé tette, hogy tovább folyjon az áldozat.

Ez a II. Templom volt az, amelyhez Heródes jelentősen hozzáépített i.e 18-ban.

Ez a második, Heródes által újjáépített Templom volt, amit leromboltak a Titusz hadai  i. u 70-ben.

Itt fog felépülni a III. Templom is, úgyhogy tényleg különleges ez a hely.

Palesztina?

I.u. 135-ben a rómaiak megváltoztatták Izrael nevét Palesztinává, Jeruzsálem nevét pedig Alea Capitolinává. Céljuk az volt, hogy teljesen kiforgassák  zsidó gyökereiből, kötődéséből a földet. Jeruzsálemben egy nagy Jupiter templomot építettek, és a császár azt mondta, hogy eltörli még az emlékezetét is Jeruzsálemnek. Nem is emlékszünk melyik császár volt ez, ugye? Ő tűnt el a sok császár között, viszont a várost most is Jeruzsálemnek hívják.

Most akkor felmerül az a kérdés, hogy kik azok a palesztinok, és mi ez a Palesztina? Ez nem Izraelnek valamilyen más nyelven való elnevezése, hanem most lehet, hogy meg fogtok lepődni, de el kell mondanom, hogy nincs ilyen, hogy palesztin nép. Ha lenne, akkor lenne rájuk jellemző népművészetük, saját nyelvük, saját nemzeti kultúrájuk stb. Ezt a népet Jasszer Arafat találta ki a PFSZ vezetője 1964-ben, és azt is, hogy ennek a népnek örökkévaló hazája ez a földterület. A Palesztina elnevezés létezett, ezt tényleg a rómaiak adták, de azért, hogy idegesítsék a zsidókat, mert a palesztina elnevezés a filiszteusoktól ered, a filisztea szóból. A filiszteusokkal mindig harcban állt Izrael, és akkor a római hadvezér és a szolgái kigondolták, hogy hogyan tudják felbosszantani a zsidókat. Hogy hívjuk ezt a területet? Hát hívjuk Filiszteának! Ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ráadásul a filiszteusok nem voltak részei  a kánaáni népeknek,  egy különálló nép volt, és nem is voltak arabok, hanem görögök voltak. Krétán volt egy kultúra, amit egy tűzhányó kitörése tönkretett, ezt el tudjuk most a cunamik, meg a földrengések idejében képzelni könnyen, ezek a  görög telepesek bejöttek a tengerparti vidékre. Tehát a filiszteusok eredetileg görögök, ami abból is látszik, hogy olyan struktúrájú városállamokat hoztak létre, mint Görögországban.

Ilyen értelemben az arab népeknek semmi köze nincs a filiszteusokhoz, mivel ők nem is közel-keleti nép. Akiket viszont most palesztinok kifejezés alatt értünk, ők Izmael leszármazottai, különböző arab törzsektől származnak, és semmi közük a filiszteusokhoz. Hogy még bonyolultabb legyen a kép tudni kell, hogy  mielőtt Izrael megalakult a zsidókat hívták palesztinoknak. Arafat óta a történelmet egyszerűen meg akarják hamisítani, hogy kimutassák a jogfolytonosságot az egységes palesztin állam számára, márpedig zsidók, Ábrahám leszármazottai több, mint 3000 éve lakják ezt a földet. Mindig laktak ott, volt, hogy nagyon kevesen, de Isten még a legsúlyosabb ítéletkor is azt mondja, hogy ez az ő földjük. Mikor már csak néhány család lakott tényleg, mikor már lerombolták az egész Jeruzsálemet, akkor is azt mondta, hogy visszaviszlek a földetekre, az a ti földetek. Soha nem mondta Isten, hogy másoknak adná. Ez egy apa fiúi kapcsolat, amely akkor is fennáll, ha a fiú teljesen máshol jár. Mivel Isten az apa, ő soha nem tagadja meg a fiát, soha nem tagadja meg Izraelt, még a legrosszabb állapotában sem

Alija

Amiről még szeretnék beszélni az az, hogy vajon ki viszi vissza a zsidókat a földjükre?

Tudjátok, hogy megalakult Izrael, és a zsidók elkezdtek tömegesen hazamenni nem kis áldozatok árán, és ömlöttek és ömlöttek az emberek, és ez még ma is tart. Ezt emberek csinálják, a cionista mozgalom, amire sokan dühösek? Én azt szoktam mondani, hogy Isten is cionista, erre még dühösebbek, de hát valóban szereti Siont! Ez nem valami káromkodás, a cionizmus, hanem Isten akarata, de ennek ellenére nem a cionisták viszik vissza a zsidókat, nem is más államok. Használ embereket Isten és más államokat is, akik ebben segítenek, de szeretnék most egy csodálatos igét mutatni

Ézs.49:6

Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én Szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.

Ki ez a Szolga vajon? Egyértelműen a Messiásra utaló ige, mindjárt megmutatom, hogy miért, de nézzétek meg a sorrendet, hogy először Jákob törzsei, utána a pogányok.

El tudjátok azt hinni, hogy Jézus az, aki visszaviszi a zsidókat a földjükre, csak a legtöbben nem tudják még?

Van egy újszövetségi ige, mikor Jézust elviszik a Templomba a szülei bemutatni, és ott volt egy öreg próféta, Simeon aki meglátta Jézust és azt mondta:

Luk2:29-32

"Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet,   amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,   hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek."

Vegyétek észre, a sorrend felcserélődött. Ézsaiás még azt mondja, hogy először Izraelt fogja helyreállítani Isten, és utána a pogányok világosságával folytatja, de Simeonnál nagyobb lett a kijelentés, ő azt mondta, hogy először megjelenik a világosság a pogányoknak, és utána pedig Izrael dicsősége is el fog jönni. Valahogy ez így egybe van gyúrva. Az Egyház sem tud teljességre jutni Izrael nélkül, de Izrael se az Egyház nélkül, mert Isten lerontotta a válaszfalat Krisztus keresztje által, és nekünk egy az Atyánk. Isten cselekszi mindezt, és ez csodálatos.

További igéretek

Még szeretném néhány igével alátámasztani, hogy Isten ígéretei beteljesednek:

Jer.16:14

De majd eljön az idő - így szól az ÚR -, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az ÚR, aki fölhozta Izráelt észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert visszaviszem őket földjükre, amelyet őseiknek adtam.

Itt az északi földről van szó, az országokról ahova szétszórta őket Isten, és visszaviszi a földjükre, nem úgy általában a földre, hanem az ő saját otthonukba, amelyet őseiknek adott.

Ámos 9:14-15

Jóra fordítom népemnek, Izráelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük. Ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét.   Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az ÚR, a te Istened.

Az elpusztult városokat helyre kellett állítani, nem olyan volt, mint most, hanem egy nagy kősivatag, az egész öntözési rendszert, meg mindent fel kellett építeni. Most már nem azt mondom, hogy olyan , mint az éden kertje, de azért az izraeli mezőgazdaság élenjáró, így már persze, hogy mindenkinek kell az a föld. Amikor még követ kellett törni, nem voltak narancsligetek, akkor azért nem álltak sorba a népek, így volt, hogy szemétdomb magasodott Jeruzsálem helyén. Ez a kívánatos föld most egyre kívánatosabb, ahogy szorgalmas emberek megművelik.

Még egy csodálatos ígéret, amivel le szeretném zárni, és egyben Isten hűségére rámutatni

Jer.31:35-37

Ezt mondja az ÚR, aki adott napot, hogy világítson nappal, és adott szabályt a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felriasztja a tengert úgy, hogy hullámai zúgnak, akinek Seregek URa a neve: Ha majd eltűnik ez a rend színem elől - így szól az ÚR -, akkor szakad magva Izráelnek is, és soha többé nem lesz az én népem.   Ezt mondja az ÚR: Ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelent, akkor vetem meg én Izráel utódait mindazért, amit elkövetett - így szól az ÚR.

Ezek azok a természeti törvények, amelyek egészen addig lesznek amíg Isten el nem törli. Ezeket ember nem tudja megváltoztatni. A Nap, a Hold, a csillagok, a tenger- ezek nem a mi befolyásunk alatt állnak. A Nap akkor is feljön, ha te tagadod, hogy létezik, a csillagok is fel fognak jönni, a Hold is. Ezek az emberi történelem léptékével nézve örökkévaló fizikai törvények. Azt mondja Isten, hogy majd ha ez nem működik, akkor majd vége lesz Izraelnek. Innentől kezdve nem sok értelme van vitatkozni, mert bár van olyan magyar szólás, hogy „letagadná a csillagokat is az égről”, és ezt meg is próbálják az emberek, de attól azok még ott maradnak. Ha becsukod a szemed, akkor azt gondolhatod, hogy nincs is, amit látnál, pedig az ott van. Öncsalás lenne arra gondolni, hogy Isten csak azért, mert mi nem szeretjük, vagy nem tetszik nekünk, azért majd véget fog vetni Izraelnek.

Még azt szeretném nektek elmondani, hogy mi közünk ehhez az egészhez. Az a közünk, hogy ugyanaz az Istenünk van, aki ennyire hűséges, ahogy láttátok, hogy az Ábrahámnak tett ígéret mennyire átível az egész történelmen, és már átjön az Újszövetség idejébe is, és be fog teljesedni.

Isten nem feledékeny, amit megígért az úgy van, mert nem ember, hogy hazudna. Felszólít arra a Biblia, hogy Jeruzsálem békességéért imádkozzunk, mert az ő békességük lesz a mi békességünk is, és nem fog ez a világ megszabadulni a gondjaitól, meg a háborúitól, meg az öldökléstől addig, amíg ott nincs rend.

Isten egyszerűen azt mondta, hogy Izrael van a szíve közepén, neki ez a hely tetszik, én ezt a helyet választotta, ide helyezte a Nevét, itt kötött szövetséget, ez a kedvenc városa, és kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy rosszul választottál. Istennel nem perlekedhetünk, úgyhogy jobb, ha fejet hajtunk, és szeretettel vagyunk az ő népe felé.

Folk Zsuzsa